Inscripció Curs 2021/22

INFORMACIÓ IMPORTANT

La quota d'inscripció (quota de soci) dels cursos durant el mes de juny serà de 30€. 

(A partir de setembre el preu serà de 40€).

La quota d'inscripció 

es farà efectiva mitjançant transferència bancària o ingrés al següent número de compte: 

Nom: L'Excèntrica 
Concepte: QUOTA DE SOCI i nom i cognoms de l'alumne o alumna.

 

Número de compte: ES73 0081 0009 6800 0147 5555
 

 

La reserva no serà efectiva fins al pagament de la quota de soci i entrega del justificant de pagament 

(al correu: info@lexcentrica.org)

 

Rebreu un correu de confirmació. 

 

L'import de la matrícula no es retornarà si l'alumne es dóna de baixa.

La baixa haurà de ser comunicada per correu electrònic.

Per fer la preinscripció als cursos d'aeris, preguem que abans ens consulteu

per correu electrònic o per telèfon.

 

En cas que la situació per la Covid-19 no ens permeti fer les classes presencials durant algun moment del curs, aquestes s'adaptaran per fer-les en línia o es reprogramaran.